Yritykset ja yhteisöt | Alku Oy
kuvitus

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka huomioi asiakkaan yksilöllisen tilanteen, ympäristön ja kehityshistorian. Hoidon kohteet ja hoitomenetelmät laaditaan huolellisen analyysin jälkeen yksilöllisesti. Tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja löytää toimivia keinoja ratkaista elämän haasteita ja toimia erilaisissa tilanteissa. Työskentely on käytännönläheistä, tavoitteellista ja johdonmukaista. Pyrkimyksenä on pysyvä käyttäytymisen muutos.

Lisätietoa kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta.

Psykoterapian avulla voidaan esimerkiksi

  • lisätä ymmärrystä käyttäytymisestä ja saada selville miten pulmat ovat kehittyneet ja miksi ne säilyvät yllä muutospyrkimyksistä huolimatta
  • vaikuttaa haavoittuvuustekijöihin tunteensäätelyn helpottamiseksi
  • oppia havaitsemaan, kuvailemaan, kokemaan ja sietämään erilaisia tunnetiloja
  • hakea keinoja säädellä ja lievittää ahdistusta ja löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja vaikeiksi koetuissa tilanteissa
  • lisätä ja vahvistaa aktiivista elämäntapaa ja arvojen mukaista käyttäytymistä
  • kohdata pelkoja turvallisesti ja hallitusti
  • löytää keinoja ratkaista ongelmia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu tutkittuihin hoitomenetelmiin ja sen hoitomenetelmät on todettu tehokkaiksi mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, pakko- ajatusten ja – toimintojen, paniikkihäiriön, stressin ja univaikeuksien hoidossa.